Scholarship

 Det er muligt at ansøge om scholarship til Birkerød Sports College.

Ansøgningen sendes til bestyrelsen – som træffer afgørelse om scholarship kan tildeles samt fastsætter størrelsen.

Ansøgningen kan sendes på et hvilket som helst tidspunkt, og vil blive behandlet på først kommende bestyrelsesmøde. Scholarship kan kun tildeles fremadrettet, og ikke med tilbagevirkende kraft.

Der kan enten tildeles et Økonomisk eller Sportsligt scholarship.

Økonomisk Scholarship

Der kan tildeles ½ scholarship, hvis husstandsindkomsten giver spilleren ret til maksimalt SU (319.119 kr. i 2014)

 

Der kan tildeles ¼ scholarship, hvis husstandsindkomsten ikke er større end det beløb som giver ret til maksimal SU (319.119 kr. i 2014) + 50.000 kr.

Sporsligt Scholarship

 

Der kan tildeles ¼ scholarship, hvis spilleren i gennem en årrække har deltaget i One Touch træningen.

Der kan tildeles ¼ scholarship, hvis spilleren har været på udvalgt hold i DBU regi.

Der kan tildeles ¼ scholarship, hvis spilleren repræsentere Danmark i landsholdregi.

Ansøgning med begrundelse skal sendes til

Ib Fromberg:

ib.fromberg@mail.dk