BSC tilbyder undervisning i skak

BSC kommer ud på skolerne med højt kvalificerede undervisere.
Undervisningen tilrettelægges for indskoling, mellemtrin og udskoling. Der kan også undervisningsdifferentieres på hvert trin (uøvede, lettere øvede og øvede).

Et fuldt forløb vil typisk være på 9 moduler, men lektionsantallet kan aftales.

Kontakt daglig leder Ib Fromberg for at høre nærmere om tilbuddet og betalingsmuligheder.

Ib Fromberg:
ib.fromberg@mail.dk
Tlf.: 21 40 53 43