Alkoholpolitik for BSC:

Hvorfor skal BSC have en alkoholpolitik?
Danske unges alkoholforbrug er det højeste i Europa og formentlig også på verdensplan.
Det hænger sammen med den meget liberale alkoholkultur, vi har herhjemme.
Hensigten med en rusmiddelpolitik er, at den ved sportsture sætter nogle regler, som respekteres og følges.

Det er BSC´s holdning, at alkohol og sport ikke hører sammen. Øvrige rusmidler er ikke tilladt. Denne holdning til alkohol er ikke til hinder for, at der kan serveres alkohol ved særlige lejligheder, f.eks. afslutningsaften på en sportstur. Disse arrangementer skal aftales med BSC´s ledelse.

Alle elever på BSC er omfattet af politikken.
For trænere og ledere, der har kontakt med eleverne, gælder det, at der først må indtages alkohol, når der ikke længere er kontakt med eleverne.

BSC´s rusmiddelpolitik:

1. Du skal overholde gældende lovgivning omkring rusmidler.
2. Du må ikke indtage alkohol på sportsture, med mindre anden er aftalt (se nr. 3).
3. I forbindelse med en afskedsfest på ture træffes aftale mellem BSC´s ledere og elever og evt.
forældre om regler for indtagelse af alkohol.
4. I forbindelse med en afskedsfest udskænkes ud over sodavand kun øl.