Til medlemmer og støtter af Birkerød Sports College.

Igennem de seneste små 10 år, har Birkerød Sports College været et godt idrætstilbud til unge i primært Birkerød, men vi har også haft mange medlemmer fra oplandet til Rudersdal kommune.
Når vi har kunnet tiltrække fra oplandet, skyldes det naturligvis at vi har haft gode faciliteter og gode trænere og et koncept, som mange synes var godt og gerne ville være en del af.
At drive Birkerød Sports College har naturligvis kostet en del penge, som vi har været heldige at have gode sponsorer som bidrog til. En ændring i lovgivningen har imidlertid betydet, at vi ikke har modtaget sponsorstøtte i over 1 ½ år, idet SKAT har sat en aktiv stopper for vores aktiviteter, idet de har nægtet vores sponsorer fradrag for deres støtte til BSC.
Vi er ifølge SKAT’s opfattelse ikke berettiget til at modtage støtte – en afgørelse vi har gjort indsigelse mod og efterfølgende anket til Landsskatteretten. Der er imidlertid lang ventetid på at få behandlet sagen – og vi må forvente, at vi kommer et stykke ind i 2018 – før vi får en afgørelse fra retten.
I perioden frem til afgørelsen, har bestyrelsen for BSC besluttet at gennemføre træning i BSC i en ”light” udgave. Det vil sige, at vi kun kan tilbyde træning i begrænset omfang, og at der vil være skiftende trænere på College. Vi udvider samarbejdet med Skjold Birkerød Fodbold samt Rudersdal Håndbold.
Vi håber, at vi ved hjælp af denne plan – kan undgå at lukke Birkerød Sports College, men må også erkende, at det bliver på meget svagt blus de næste mange måneder. Vi håber på jeres forståelse for situationen. For nærmere oplysninger om træningspas, tider med mere, bedes I kontakte Ib Fromberg.

Med sportslig hilsen

Lars Engelberth
Formand
Birkerød Sports College

 

marthaTræningen på BSC har allerede lært mig en masse

Jeg er rigtig glad for mit valg og føler trænerne har lyst og overskud til at lære fra sig. Det er det der giver lysten til at dukke op til træning.